KRIYA

Monday, 1 April 2013

ముద్రలు బంధములు వాటి ఉపయోగములు


     ముద్రలు  బంధములు  వాటి ఉపయోగములు
     
               
వేలు
ప్రతీక, తత్వము
రుగ్మతనివారణ
బొటన /అంగుష్ఠం
పరమాత్మ మరియు అగ్ని (చూపు లేక రూపం)
దుర్బల జీర్ణశక్తి, ఊబకాయం 
చూపుడు/తర్జని
ఆత్మ మరియు వాయు (స్పర్శ)
చర్మ, పార్కిన్సన్, వ్యాధులు
మధ్య/ మధ్యమ
ఆకాశ (శబ్దం)
చెవివ్యాధులు
ఉంగరం/అనామిక
పృథ్వీ(గంధ)
వ్యాదినిరోధకశక్తి తగ్గుదల, బలహీనత, ముక్కు వ్యాధులు
చిటికిన/కనిష్ఠ
జల (రస)
రక్తహీనత, అరుచి
ఒక్క అభయ ముద్ర తప్ప మిగిలిన ముద్రలన్నీ 20నిమిషాలకు తక్కువకాకుండా చేయండి. ప్రయోజనం పొందండి. 
ధ్యానముద్రలు మానసికప్రశాంతిని, శాంతిని, ముఖములోవర్ఛస్సు, కుండలినీశక్తిని జాగృతిపరచటము  కలగచేస్తాయి.ముద్ర
విధానము
ప్రయోజనము


అభయ
కుడిచెయ్యిఛాతి దగ్గిర పెట్టి తెరిచి ఉంచాలి.
ఈ ముద్రతో శాంతి సౌఖ్యాలకై పెద్దలు
 తమ ఆశీస్సులు తెలుపుతారు.


ఆది
అంగుష్ఠం మడిచి దానిని మిగిలిన నాలుగు వ్రేళ్ళతో పిడికిలిలాగా  మూసి ఉంచాలి.
ఊపిరితిత్తులలో శ్వాస బాగా
నింపబడి రక్తము శుద్ధబరుస్తుంది.
 హృదయమునకు
మంచిది.


మేరుదండ
నాలుగువ్రేళ్ళు మడిచి, అంగుష్ఠం నిఠారుగా ఉంచాలి.
వెన్నెముక దృఢంగాఉంచి
నడుము నొప్పి తగ్గించును.
ఇది ధ్యానముద్ర.


అంజలి
 చెవులను నొక్కునట్లుగా చేతులు నిఠారుగా పైకెత్తి నమ్మస్కారము చేయాలి.   
గొంతు బాధలు తగ్గిస్తుంది.


అంకుశ
చేతి వ్రేళ్ళని మడిచి ఒక్క మధ్యవ్రేలుని మాత్రము నిఠారుగా ఉంచాలి..   
ఏకాగ్రతకు, కంటివ్యాధులకు
మంచిది.


అపాన
వాయు
తర్జనిని అంగుష్ఠమూలములో  నొక్కి ఉంచాలి. అనామిక, మధ్యమల గోరున్న భాగములు  అంగుష్ఠం గోరున్న భాగము కలిపి నొక్కి ఉంచాలి. మిగిలినకనిష్ఠ  నిఠారుగా ఉంచాలి.
హృదయదుర్బలత, పొట్టలోనివాయువు,
వాతరోగములు, అధికరక్తపోటు
ఉన్నవారు, అవశ్యం ఈ ముద్ర వీలయినన్ని
సార్లు, వీలయినంత సమయము
 వేయాలి. మెట్లు ఎక్కునప్పుడు ఈ ముద్ర
అందరికీ మంచిది. బ్రైన్ హామరేజ్
 నివారిస్తుంది.


జలధారానాశక
కనిష్ఠ అంగుష్ఠమూలముతో నొక్కి పెట్టి ఉంచాలి. మిగిలినవేళ్ళు  నిఠారుగా ఉంచాలి.
ముక్కు కారుట, డయోరియా,
ఊబకాయం నివారణ,


మకర
ఒక అరచేతి అనామిక మరియు కనిష్ఠల మధ్య రెండవ అరచేతి అంగుష్ఠమునుంచాలి. ఇప్పుడు ఆ మొదటి అరచేతి అంగుష్ఠమును రెండవ అరచేతి అనామికను కలిపి నొక్కి ఉంచవలయును.   
మూత్రపిండములు, కాలేయ
వ్యాధి పీడితు లకు మంచి
ఉపశనము.


శక్తి
కనిష్ఠ మరియు అనామికలను వంచి కలపాలి. గోరున్న అంగుష్ఠ, మధ్యమ. మరియు తర్జనిలను నిలువుగాకలపాలి. 
పొత్తికడుపు కండరాలను బలోపేతము చేస్తుంది. స్త్రీల ఋతుబాధలను తొలగిస్తుంది.శూన్య/
ఆకాశ
మధ్యవ్రేలు అంగుష్ఠమూలముతో నొక్కి పెట్టి ఉంచాలి. మిగిలినవేళ్ళు  నిఠారుగా ఉంచాలి.
అన్నిరకాల చెవ్వు,ముక్కు,గొంతు
బాధలు, థైరాయిడ్,మెడనొప్పులు,
తగ్గిస్తుంది.
పంటి చిగుళ్ళు బలపరుస్తుంది.


అగ్ని
అనామికను అంగుష్ఠ మూలములో నొక్కిపెట్టి ఉంచాలి. మిగిలిన వ్రేళ్ళు నిఠారుగా ఉంచాలి.
ఊబకాయం, మధుమేహం,
కాలేయం, మేహవాత నొప్పులకు,
 టెన్షన్ లకు మంచి ముద్ర. 


వాయు
తర్జనిని అంగుష్ఠ మూలములో నొక్కిపెట్టి ఉంచాలి. మిగిలిన వ్రేళ్ళు నిఠారుగా ఉంచాలి.
వాయుశాంతి,పక్షవాతం,సయాటిక, కీళ్ళనొప్పులు,మోకాళ్ళనొప్పులుమెడ
 నొప్పులు, వెన్నునొప్పి, చేతులు
గుంజటం, పార్కిన్సన్ వ్యాధులకు
 మంచి ముద్ర.


వరుణ
కనిష్ఠ గోరున్న భాగము అంగుష్ఠం గోరున్న భాగము కలిపి నొక్కి ఉంచాలి. మిగిలినవేళ్ళు నిఠారుగా ఉంచాలి.
పొడిచర్మాన్నిమృదువుగాచేయుట, చర్మవ్యాధులనివారణ,పచ్చకామెర్లు, టైఫాయిడ్, మూత్రపిండాలలో రాళ్ళు, అతి
 మూత్రం,లాంటి వ్యాదుల,
మొటిమల,ఊబకాయం నివారణ,
  


పృథ్వీ
అనామికల గోరున్న భాగము, గోరున్న అంగుష్ఠముతో కలిపి  నొక్కి ఉంచాలి. మిగిలిన వ్రేళ్ళు నిఠారుగా ఉంచాలి.
శరీరంలో స్ఫూర్తి, కాంతి, తేజస్సు,
 జీవనా వికాసవృద్ధి, శాంతి,
 విటమిన్ లోపాలు, దిద్దుతుంది.
 మొలలకి మంచి ముద్ర.


పృష్ఠ
ఎడమ చేయి అంగుష్ఠ మధ్యభాగములో
తర్జని  గోరున్న భాగము నొక్కిపెట్టి ఉంచాలి. మిగిలిన వ్రేళ్ళు నిఠారుగా ఉంచాలి..  కుడిచేయి అంగుష్ఠము, మధ్యమ మరియు కనిష్ఠ  గోరున్న భాగములు భాగము నొక్కిపెట్టి ఉంచాలి. మిగిలిన వ్రేళ్ళు నిఠారుగా ఉంచాలి..  
నడుమునొప్పికి చాలా మంచి
ముద్ర..

జ్ఞాన
తర్జని గోరున్న భాగము అంగుష్ఠం గోరున్న భాగము కలిపి నొక్కి ఉంచాలి. మిగిలినవేళ్ళునిఠారుగా ఉంచాలి.
జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుదల, బ్రెయిన్
 హామెరేజ్, హిస్టీరియా,తల
తిరుగుడు, అనిద్ర, క్రోధ నివారణలకు
 మంచి ధ్యానముద్ర.


చిన్ముద్ర:
తర్జనిగోరున్నభాగముమరియుఅంగుష్ఠం గోరున్నభాగముకలిపినొక్కిచేతులుత్రిప్పి కాలిముణుకుల పైన ఉంచాలి. మిగిలిన వేళ్ళు  నిఠారుగాఉంచాలి. జ్ఞానముద్రను త్రిప్పిచేస్తే చిన్ముద్ర అవుతుంది.
రక్తపోటునివారణ,సకారాత్మక ఆలోచనలు,జ్ఞాపకశక్తి,చూపు పెరుగుదలకు, కాళ్ళకి నీరు బడితే
నివారిస్తుంది. ఊపిరితిత్తులలో
శ్వాస బాగా నింపబడి రక్తము శుద్ధ
బరుస్తుంది. ఇది ధ్యానముద్ర.


చిన్మయ
తర్జని గోరున్న భాగము మరియు అంగుష్ఠం గోరున్న భాగము కలిపి నొక్కి చేతులు త్రిప్పి కాలి ముణుకులపైన ఉంచాలి. మిగిలినవేళ్ళు  అరచేతిని నొక్కి మూసి ఉంచాలి.
ఊపిరితిత్తులలో శ్వాస బాగా నింపబడి రక్తము శుద్ధబరుస్తుంది. హృదయమునకు
మంచిది. ఇది ధ్యానముద్ర..


బ్రహ్మ
అంగుష్ఠం మడిచి దానిని మిగిలిన నాలుగు వ్రేళ్ళతో పిడికిలిలాగా  మూసి ఉంచాలి. అలా రెండుచేతులు చేసి ఒకదానితో ఇంకొకటి వత్తిపెట్టి వ్రేళ్ళు ఆకాశము వైపు చూసేటట్లుగాఉంచి బొడ్డుక్రింద ఆనించి ఉంచాలి.
ఊపిరితిత్తులలో శ్వాస బాగా
నింపబడి రక్తము శుద్ధబరుస్తుంది.
హృదయమునకు మంచిది.
 ఇది ధ్యానముద్ర.


భైరవ
ఎడమ అరచేతిపై కుడిఅరచేతిని ఉంచాలి.
కుడి అరచేతిపై ఎడమ అరచేతిని ఉంచితే భైరవీ ముద్ర అవుతుంది.
  
కండరాలకుబలం, నిశ్చలమనస్సు..
ఇది ధ్యానముద్ర.


బుద్ధి
తర్జనిని అంగుష్ఠమూలములో ఉంచాలి. మిగిలినవేళ్ళు  నిఠారుగా ఉంచాలి..
రెండు చేతులు వెనకనుంచి ఒకదానిని ఒకటి ఒత్తిపెట్టాలి. బొడ్డుక్రింద ఉంచాలి..
ఇది ధ్యానముద్ర.

ధ్యాన
ఎడమ అరచేతిపై కుడిఅరచేతిని ఉంచాలి. అంగుష్ఠములు రెండూ కలిపి  ఉంచాలి..
ఇది ధ్యానముద్ర.


యోని
రెండుచేతుల తర్జని గోరున్న భాగములు నొక్కిపెట్టి ఉంచాలి. రెండు చేతుల అంగుష్ఠముల గోరున్న భాగములు నొక్కిపెట్టి ఉంచాలి. మిగిలిన వ్రేళ్ళు ఒకదానితో ఇంకొకటి పెనవేసి ఉంచాలి.. అంగుష్ఠముల గోరున్న భాగములు బొడ్డుకి ఆనించిపెట్టాలి. అంగుష్ఠముల గోరున్న భాగములు దూరంగా ఉంచాలి.
ఇది ధ్యాన ముద్ర.యోని
కుండలినీ
రెండుచేతులపిడికళ్లనుగట్టిగామూయాలి
.ఒకదానిపైన ఒకటి నాభిక్రింద ఆనించి పెట్టాలి.  
ఇది ధ్యానముద్ర.
కుండలినీ
గరుడ
చేతులు రెండూ తెరిచిఉంచి, అంగుష్ఠములు రెండూ ఒకదానికొకటి ముడివేసి  ఉంచాలి..
శ్వాసరోగములకు, పక్షవాతము
నకు మంచిది.  


గోముఖ
ఒక అరచేతిని ఇంకొక అరచెయ్యి కప్పి బోర్లించినట్లుగాఉంచాలి.  అంగుష్ఠములు రెండూ ఒకదానికొకటి ముడివేసి  ఉంచాలి..
పిచ్చి, హిస్టీరియా, బద్ధకం, కోపం, డిప్రెషన్ తగ్గిస్తుంది. ప్రాణశక్తి పెంపుదల..ఇది ధ్యానముద్ర.


కైలాస
నమస్కారస్థితిలోచేతులనుంఛి,  పైకిఎత్తి తలని తాకుతూమీదఉంచాలి  
ఇది ధ్యానముద్ర..


ఖేచరీ
నాలుక వెనకకి త్రిప్పి అంగుటికి ఆనించిఉంచాలి.
ఇది ధ్యానముద్ర.  క్రియా
యోగమునకు ఇది చాలా ముఖ్య
మైనది. సాధకునికి సాధనలో నిద్ర,
ఆకలిదప్పులు బాధించవు.


కుంభ
రెండు అరచేతులు పెనవేసి అంగుష్ఠములు రెండూపైకి నిఠారుగా నిలబెట్టి ఉంచాలి.
ఇది ధ్యానముద్ర.


నాగ
ఒక అరచేతి పైన రెండవ అరచేతి నుంచాలి. ఒక అంగుష్ఠము పైన రెండవ అంగుష్ఠమును కత్తెరలాగా ఉంచాలి. 
ఇది ధ్యానముద్ర.ప్రాణ
ఇప్పుడు కనిష్ఠ మరియు అనామికల గోరున్న భాగములుو  గోరున్న అంగుష్ఠముతో కలిపి 5నిమిషాలు నొక్కి ఉంచాలి. అనగా ప్రాణ ముద్ర వెయ్యాలి. మిగిలిన వ్రేళ్ళు నిఠారుగా ఉంచాలి
ఇది ధ్యానముద్ర.అపాన
అనామిక, మధ్యమల గోరున్న భాగములు  అంగుష్ఠం గోరున్న భాగము కలిపి నొక్కి ఉంచాలి. మిగిలినవేళ్ళు  నిఠారుగా ఉంచాలి.
మలబద్ధకం, మూలశంకల
బాధితులకు  చాలా మంచిది.
  


వాయన/
వాతకారక


తర్జని మరియు మధ్యమల గోరున్న భాగములుو  గోరున్న అంగుష్ఠముతో కలిపి 5 నిమిషాలు నొక్కి ఉంచాలి. మిగిలిన వ్రేళ్ళు నిఠారుగా ఉంచాలి.
విరోచనాలకి, వడదెబ్బలకి
మరియు ఊబకాయ
నివారణలకి మంచిది.పూషుని.


 అపాన ముద్ర, వాయన  మరియు ప్రాణ ముద్రలు కలిపి  పూషుని ముద్ర అంటారు.. ఈ మూడుముద్రలు కలిపి 10 నిమిషముల చొప్పున మార్చిమార్చివేయాలి.  
ఇది సర్వరోగవినాశినీ ముద్ర


శాంభవీ
కనుబోమ్మలమధ్యదృష్టి నిలిపి ధ్యానం చేయుట 
ఇది ధ్యానముద్ర. 


జ్ఞాన
తర్జని గోరున్న భాగము అంగుష్ఠం గోరున్న భాగము కలిపి నొక్కి ఉంచాలి. మిగిలినవేళ్ళునిఠారుగా ఉంచాలి.
జ్ఞాపకశక్తిపెరుగుదల, బ్రెయిన్
హామెరేజ్, హిస్టీరియా, తల
తిరుగుడు, అనిద్ర, క్రోధ
 నివారణలకు మంచి ధ్యానముద్ర.


మాండూక
ఒక అరచేతిని ఇంకొక అరచెయ్యి కప్పి బోర్లించినట్లుగాఉంచాలి.  అంగుష్ఠములు రెండూ ఒకదానిపై ఇంకొకటితాకునట్లుగా  ఉంచాలి.. పద్మాసనంలో ఉన్నప్పుడు, కుడిదికాలుపైన ఉన్నప్పుడు కుడిచెయ్యి పైన ఉండాలి. ఎడమకాలుపైన ఉన్నప్పుడు ఎడమచెయ్యి పైన ఉండాలి.
పిచ్చి, హిస్టీరియా, బద్ధకం, కోపం,
 డిప్రెషన్ తగ్గిస్తుంది. ప్రాణశక్తి
పెంపుదల. ఇది ధ్యానముద్ర..

లింగముద్ర.
అన్నివేళ్ళు ఒకదానితోఒకటిపెనవేసి అంగుష్ఠము మాత్రం నిలబెట్టి నాభిక్రింద ఆనించి పెట్టాలి.
శరీరలో ఉష్ణమును పెంచి చలి,
దగ్గు, తుమ్ములు, సైనస్, రొంప,
 పార్శ్వపునొప్పి, పక్షవాతం,
దిగువ రక్తపోటు, కళ్ళెని ఎండగట్టి
 బ్రోన్కియల్ ఆస్థమా నివారణ,. భూచరీ
ముక్కు పైన దృష్టి ఉంచాలి.

ఏకాగ్రత వృద్ధి, ఇది ధ్యానముద్ర.మూల
బంధ

మలద్వారాన్ని బంధించాలి.
మలబద్ధకం, మూలశంకలబాధితులకు  చాలా
 మంచిది.. ఆస్తమా, బ్రొంకైటిస్, కీళ్ళనొప్పులు
 తగ్గుతాయి.


అశ్వని
మలద్వారాన్ని బంధించుట, విడుచుట, కనీసం 100 సార్లు చేయాలి.
మలబద్ధకం, మూలశంకల
బాధితులకు  చాలా మంచిది..
ఆస్తమా, బ్రొంకైటిస్, కీళ్ళనొప్పులు
తగ్గుతాయి. ప్రసవము తేలికగును.

No comments:

Post a Comment